JobMatch Career

JobMatch Career är den hittills mest avancerade karriärguiden på marknaden. Den är ett karriärtest som är utvecklat i samarbete med några av de största omställningsaktörerna i Sverige, och ingår idag som ett erbjudande i deras omställningsprocess.

JobMatch Career visar möjligheter i arbetslivet på individuell nivå, utifrån personliga drivkrafter och egenskaper. Den hjälper, guidar och ger inspiration på vägen till nya yrkesroller och som ett led i en utvecklingsprocess. 

Tjänsten vänder sig lika mycket till gymnasier och högskolor, där studerande skall välja karriärväg för första gången, som till medarbetare och arbetssökande som behöver inspiration till att hitta nya yrkesinriktningar. 

JobMatch Career är också ett perfekt instrument för chefer och HR när de står inför medarbetar- och kompetensutveckling eller när de ska rekrytera internt i organisationen. 

Banbrytande pedagogik

JobMatch Career är banbrytande med sitt pedagogiska och illustrativa upplägg. Vi har lyckats skala ned avancerade algoritmer till en enkel och lättförståelig interaktiv online-tjänst, där användarna kan börja utforska sina karriärmöjligheter direkt efter att de fyllt i frågorna. Ingen utbildning behövs. Hela idén med JobMatch Career är att användarna ska vara självgående från dag ett.  

Smart karriärguide

Hemligheten med JobMatch Career är att den egentligen är baserad på ett avancerat arbetspsykologiskt test; det DNV-certifierade JobMatch Talent. Detta är en stor hjälp för exempelvis omställningsfonderna, som även kan ta fram ett komplett JobMatch Talent-resultat på de arbetssökande där man vill ha en mer djupgående analys. På samma sätt kan man ta fram en karriärguide på medarbetare som tidigare har gjort JobMatch Talent-testet och därmed få extra underlag vid interna rekryteringar, utvecklingsprocesser och omplaceringar.

Interaktivitet – en viktig del i Karriärguiden

Resultaten är en levande och interaktiv karriärguide, där användarna har en aktiv roll. Efter att de besvarat testfrågorna landar de på sina personliga JobMatch-sidor och kan genast börja utforska och arbeta utifrån sina individuella önskemål och personliga karriärvägar. Här kan de se hur deras talanger och personliga egenskaper matchar olika yrkesområden och även se vilka områden som passar dem bäst eller mindre bra.

Kort om dig – i denna sektion får användarna en kortfattad och skräddarsydd beskrivning av sina mest utmärkande egenskaper och arbetssätt.

Personliga karriärtipshär får de tips om vilka arbetssätt och uppgifter som kan vara stärkande och stimulerande och vilka typer av arbetssätt och uppgifter som kan vara mer energikrävande.

Karriärsökning – från ett helt nytt perspektiv, där personliga egenskaper och drivkrafter står i fokus, utforskar användarna möjliga karriärvägar och kan tydligt se vilka yrkesområden som skulle kunna passa för deras naturliga arbetssätt.

Talanger och utmaningar – här matchas användarnas personliga egenskaper och drivkrafter i relation till ett specifikt yrkesområde. De får därmed en inblick i vilka egenskaper och beteenden som passar in och vilka utmaningar de kan förvänta sig på vägen, om de skulle välja en karriärväg inom ett specifikt yrkesområde.

Personlig presentation – är en funktion som hjälper användarna att sätta ord på sig själva. De kan här generera olika presentationer som beskriver deras arbetssätt, egenskaper och talanger i relation till den yrkesinriktning de har valt.  De kan även välja mellan olika presentationsstilar, såsom ödmjuk, neutral eller djärv. 

Här har du ett riktigt bra verktyg när någon behöver inspiration till att presentera sig själv i ansökningshandlingar och jobb-intervjuer, som ett stöd under en teamutveckling eller när en medarbetare vill kunna föreställa sig själv i olika yrkesroller.

JobMatch Career

Jag är intresserad av mer information om JobMatch Career.

 

DNV-granskade tester
Om du vill säkerställa god kvalitet på de tester du använder, bör du kontrollera att instrumentet är granskat och certifierat av DNV. Tidigare var det STP, under Psykologförbundet, som granskade personlighetstester och psykometriska test i Sverige. De godkände eller certifierade dock aldrig några testinstrument. Det Norske Veritas, DNV, har tagit över granskningsrollen idag. Ett test som har certifierats av DNV innebär att det både är granskat, godkänt och certifierat av DNV. Här är det också viktigt att skilja på om ett personlighetstest är granskat enligt de tidigare riktlinjerna eller enligt de nya, mer krävande EFPA-riktlinjer som togs i bruk i Sverige 2015. JobMatch Talent-testet var det första testet i Sverige som DNV-granskades och certifierades enligt de nya EFPA-riktlinjerna.