JobMatch LogiQ

JobMatch LogiQ (JMLQ) är ett modernt och innovativt adaptivt IQ och begåvningstest som är utvecklat för att skatta kognitiv prestation inom problemlösningsförmåga och logiska resonemang. Uppgifterna i testet är språkoberoende och instruktioner finns på 32 språk.  

JMLQ är granskat, godkänt och vetenskapligt certifierat av DNV.

Du kan välja mellan sex olika testversioner. Varje version är anpassad till ett specifikt yrkesområde – från allmänna praktiska yrken till yrken inom avancerad teknik och naturvetenskap. 

Testet omfattar fem mätområden: Numerisk förståelse, Matematisk förståelse, Allmän logik, Avancerad logik och Komplex problemlösning. Dessa kombineras beroende på vilka av de sex skalorna som är mest relevanta för ditt projekt. 

JobMatch LogiQ är inte tidsbegränsat – i stället används en unik poängsättningsmetod där tiden som testtagaren lägger på att besvara frågorna tas med i poängsättningsprocessen. Tack vare denna unika poängsättningsmetod är JMLQ ett mycket tillförlitligt test som är kortfattat och tar, beroende på vilken version som väljs, bara mellan 10 – 27 minuter att besvara. 

Resultatet visas online på ett pedagogiskt, självförklarande och lättförståeligt sätt. Det är ett interaktivt resultat, där du kan välja att jämföra resultatet med olika normgrupper.

Kontakta oss för priser och mer information Resultatexempel