JobMatch Screen

JobMatch Screen är lösningen när du har många jobbsökande som automatiskt behöver gallras och sorteras efter relevans

JobMatch Screen bygger på det DNV-certifierade testet JobMatch Talent, som har en mycket väl dokumenterad validitet. Idén med screeningverktyget är att du enbart lägger energi på de mest relevanta kandidaterna, får större träffsäkerhet och minimerar administrationstiden.

Resultatexempel

Smidigt

Ni kan välja mellan ett stort antal olika pre-screeningtest.

Enkelt

Ni kan komma igång direkt utan utbildning. Vår kundservice hjälper till så länge det behövs.

Effektivt

Nya ansökningar kommer in tillsammans med resultaten från pre-screeningtestet. Ni ser direkt hur bra de matchar och kan därmed fokusera mer tid på de mest relevanta kandidaterna.

JobMatch Screen består av ett antal befattningsrelaterade tester som baseras på ett urval av relevanta egenskaper från JobMatch Talent-testet. Ska ni anställa en säljare eller en truckförare, väljer ni det pre-screeningtest som passar bäst.

Screeningtestet består av 30-60 frågor. Testet tar oftast ca 7-10 minuter att besvara.

Resultatet innehåller:

1. Screeningprofil med matchningsprocent i relation till kravprofil
2. De viktigaste kontrollpunkterna att fokusera på i rekryteringen
3. Intervjuguide med frågor att ställa kandidaten
4. Tolkningsguide som ger en mer detaljerad kandidatanalys

Lägg till begåvningstest

Du kan även lägga till ett enklare begåvningstest som en del av screen testet och få med en ytterligare dimension.

Automatisk återkoppling online till dina kandidater

Det är såklart viktigt att kandidaterna får ett bra bemötande. Därför kan ni välja att de automatiskt får en skriftlig återkoppling av sitt screeningresultat.

Få jobbsökandes cv direkt i JobMatch Center

Det går att välja om kandidaterna skall lägga in sina cv direkt när de besvarar screeningtestet. Du kan också välja att de skickar sina cv till en specifik e-postadress.

Ingen utbildning behövs

Det går att använda screeningtesterna direkt och utan utbildning i verktyget, en kort introduktion brukar vara tillräckligt. Du är förstås välkommen att gå en komplett testcertifieringsutbildning för att få en djupare förståelse och bredda din användning av olika online rekryteringsverktyg i ditt JobMatch Center.

Skönmålning

Du kan välja att inkludera en parameter i testet som visar risken för skönmålning, dvs. att testtagaren säger sig klara av mer än vad som är realistiskt. Detta ger dig en mer säker bild av resultatets träffsäkerhet.

Enkelt att använda JobMatch Screen

1. Genom din inloggning till JobMatch digitala plattform kan du lätt ta fram det screeningtest som är anpassat till de krav ni vill matcha kandidater mot.

2. Du får automatiskt en ansökningslänk att lägga in i t. ex. dina jobbannonser eller på hemsidan. Alternativt kan du själv skicka testet till utvalda kandidater.

3. De jobbsökande klickar på länken, fyller i kontaktuppgifter, lägger eventuellt in sitt cv och besvarar screeningtestet.

4. Du får en lista över alla sökande och ser direkt hur väl de matchar kraven. Du kan nu fokusera på de kandidater som matchar bäst, läsa igenom deras cv, titta på resultaten från JobMatch Screen och ta kontakt med de som är mest intressanta för jobbintervju.

5. Rapporten JobMatch Screen används för att få en initial förståelse om personen. Här har du de viktigaste kontrollpunkterna och en intervjuguide, som hjälper dig fokusera intervjun på det som är mest relevant.

Lätt att integrera i olika online HR-verktyg eller rekryteringssystem

JobMatch Screen är förberett att enkelt och smidigt kunna integreras i andra HR-verktyg online. Vi tar då kontakt med er leverantör och koordinerar processen.

Att komma igång

Du kan komma igång med screening omedelbart. Ring oss på telefon 031-33 55 940.

JobMatch Screen

Jag är intresserad av mer information om JobMatch Screen.

 

DNV-granskade tester
Om du vill säkerställa god kvalitet på de tester du använder, bör du kontrollera att instrumentet är granskat och certifierat av DNV. Tidigare var det STP, under Psykologförbundet, som granskade personlighetstester och psykometriska test i Sverige. De godkände eller certifierade dock aldrig några testinstrument. Det Norske Veritas, DNV, har tagit över granskningsrollen idag. Ett test som har certifierats av DNV innebär att det både är granskat, godkänt och certifierat av DNV. Här är det också viktigt att skilja på om ett personlighetstest är granskat enligt de tidigare riktlinjerna eller enligt de nya, mer krävande EFPA-riktlinjer som togs i bruk i Sverige 2015. JobMatch Talent-testet var det första testet i Sverige som DNV-granskades och certifierades enligt de nya EFPA-riktlinjerna.