JobMatch Talent

JobMatch Talent (JMT) är ett djupgående precisionstest för rekrytering och utveckling, såväl för enskilda medarbetare och chefer som för grupper. Med 30 arbetsrelaterade egenskaper ger det dig en nyanserad bild av den testade. Testet är granskat och certifierat av DNV och utvecklat för att kunna prediktera faktisk arbetsprestation. JobMatch Talent är baserat på arbetsrelaterad psykometri. Det praktiska med JMT är att testet kan användas på alla nivåer i organisationen, från produktions-, service- och administrativ personal till chefsnivå.

Resultatexempel

Kom igång direkt utan utbildning

JobMatch består av självförklarande rapporter och vårt pedagogiska upplägg gör att du kan använda våra tester direkt och utan utbildning. T. ex. ger den sammanfattande rapporten dig den viktigaste informationen och de punkter du bör vara uppmärksam på.Du kan enkelt vidarebefordra sammanfattningen till t. ex. en chef eller annan medarbetare i verksamheten, som inte har tid att gå på djupet med alla detaljer.

Du får ett eget online JobMatch Center där du enkelt administrerar alla processer. Du väljer själv vilka rapporter du vill ta fram och om du inte är certifierad i JobMatch erbjuder vi tolkningshjälp och återkoppling av en JobMatch-specialist, som du enkelt bokar tid med direkt i ditt JobMatch Center.

Självklart kan du även utbilda och certifiera dig i JobMatch om du vill bli helt självgående användare. Mer information och kursdatum finns här.

145 olika kravprofiler

Du kan även använda JMT-testet tillsammans med vårt matchningsverktyg, där du kan integrera JobMatch Talent-resultatet med någon av våra 145 kravprofiler. Nu får du inte bara en träffsäker prognos över personens prestationsförmåga, du får också ett kraftfullt rekryteringstest där du direkt kan se hur bra personen matchar kraven för en specifik roll.

JMT Matchningsverktyg är ett dynamiskt system där kravprofilerna löpande utvecklas allteftersom behoven i arbetslivet förändras. Du som användare har även möjlighet att skapa egna kravprofiler. Då Matchningsverktyget är så pass anpassningsbart är det förstås inte möjligt att få det certifierat av DNV. Det är endast själva JobMatch Talent-testet som är certifierat.

Sammanfattning

Sammanfattningen är en kortfattad summering av JobMatch Talent-resultatet. Här får du den viktigaste informationen om dina kandidater och de specifika punkter du bör vara uppmärksam på, samlade på ett och samma ställe. Du kan enkelt vidarebefordra sammanfattningen till t. ex. en chef eller annan medarbetare i verksamheten, som inte har tid att gå på djupet med alla detaljer.

JMT Diagram

I detta resultat ser du hur testtagarens arbetsmässiga egenskaper förhåller sig till den kravprofil du valt. I ditt JobMatch Center kan du matcha om resultatet obegränsat antal gånger mot andra kravprofiler för att se vilken profil testtagaren matchar bäst. Då Kravprofilerna utvecklas löpande allteftersom behoven i arbetslivet förändras är det förstås inte möjligt att själva matchningssystemet är certifierat av DNV. Det är endast JobMatch Talent-testet som är certifierat och inte kopplingen till kravprofilerna.

Matchning

Matchningsmodulen behöver du när du vill se hur din testtagare/kandidat matchar kravprofilen. Här får du en matchningsprocent i relation till nyckelegenskaperna i kravprofilen, samt tre punktlistor över testtagarens egenskaper och beteenden i relation till befattningens krav. Du kan obegränsat matcha om resultaten mot de 145 olika kravprofiler som finns tillgängliga i ditt JobMatch testsystem.

Matchning är en bra lösning i din rekryteringsprocess när du vill presentera en eller flera kandidater för t. ex. en avdelningschef eller annan medarbetare som behöver få en överblick. Du kan lägga upp flera Matchningsresultat bredvid varandra och snabbt se vilka kandidater som är mest intressanta att gå vidare med.

Personlig arbetsstil

Rapporten Personlig arbetsstil använder du både när du skall rekrytera och i medarbetar- och chefsutveckling. Du har en utförlig beskrivning av hur testtagaren förhåller sig och agerar i olika jobbsammanhang. Rapporten täcker allt från arbetsstruktur, stressbenägenhet och drivkrafter till hur personen samarbetar. Du får också konkreta tips på vad som är viktigt att tänka på för att anpassa ledarskapet till personen.

Jobbintervjuguide

Intervjuguiden hjälper dig att göra mer målinriktade jobbintervjuer. Med Intervjuguiden har du ett skräddarsytt intervjuunderlag för varje enskild kandidat baserat på testtagarens JobMatch Talent-resultat, matchat mot din Kravprofil.

Referensguide

Referensguiden tar du fram när du behöver ett skräddarsytt upplägg med specifika och relevanta frågor att ställa till kandidatens referenter. Frågorna är baserade på hur JMT-resultatet står i relation till vald kravprofil. Om du byter kravprofil anpassas referensguiden automatiskt till den nya profil du har valt. Genom referensguiden får du också bra tips kring vad som är viktigt att fokusera på i anställningsintervjun.

Sälj- och Kundserviceprofil

Sälj- och Kundserviceprofilen används i rekrytering och utveckling av säljare och kundservicemedarbetare. Den fungerar som ett säljtest som du får med på köpet i JMT-testet.

Här får du en överblick av hur personen agerar som säljare. Den visar fyra huvudsakliga säljstilar som är relaterade till DISC-teorin, samt 8 viktiga sälj- och service-egenskaper. Profilen inkluderar även en självtolkningssektion, som gör att du kan ge rapporten till dina säljare utan ytterligare instruktioner.

Motivationsprofil

JobMatch Talent inkluderar Motivationsprofilen som visar vilka utmaningar och arbetsområden som ger eller tar energi från testtagaren. Denna kan vara till stor hjälp vid rekrytering, utveckling, coachning och i medarbetarsamtal.

 

Stressprofil

Stressprofilen ger dig en god bild av vilka stressfaktorer som kan påverka personen.

Den är ett viktigt verktyg för chefer, men används också i själva rekryteringsprocessen för att öppna dialogen kring vad som kan orsaka negativ stress – så att man kan undvika de värsta fallgroparna med den nyanställde.

Stressprofilen kan bana väg för att ge medarbetarna en mer harmonisk arbetsdag eftersom den visar konkret var man kan behöva sätta in åtgärder.

Ledarprofil

Ledarprofilen används både i rekrytering och utveckling. Profilen visar nio olika ledarstilar och i vilken grad det är lätt och naturligt för testtagaren att använda dessa olika stilar. Med detta kan du enkelt se om personen har det förhållningssätt och den ledarstil som passar er verksamhet samt vad som kan behöva utvecklas eller tonas ner. I chefsrekryteringar är Ledarprofilen en värdefull komponent i beslutsunderlaget.

Teamrapport och QuickMatch

När du skall bygga team eller vill se hur två eller flera personer matchar varandra, kan du skapa en teamrapport utifrån redan genomförda tester. Här får du en enkel och överskådlig bild av hur deras arbetssätt förhåller sig till varandra. Du kan också göra en QuickMatch och matcha en arbetssökande mot exempelvis personens blivande chef eller kollegor och på detta sätt ta ytterligare ett steg för att säkerställa en bra rekrytering.

Tolkningsguiden

Tolkningsguiden är en självförklarande rapport för egentolkning av testresultatet. Den är avsedd för personer som inte är certifierade i JobMatch Talent. Du kan tryggt använda den som en skriftlig återkoppling till testtagaren. Rapporten visar testtagarens 30 arbetsrelaterade egenskaper. Här finns inga rätt eller fel. Oavsett om personen har höga eller låga värden på de olika egenskaperna, finns det alltid en redogörelse över de positiva och negativa aspekter som kan vara aktuella vid respektive värde.  Detta innebär att en testtagare sannolikt aldrig kommer att känna sig kränkt och att de som läser rapporten får en objektiv uppfattning av resultatet.

Testtagarens rapporter

Du behöver inte ge dina testtagare någon muntlig återkoppling på resultaten om du inte själv tycker att du bör göra så. I JobMatch Center kan du ta fram rapporter som du tryggt kan ge till personen som har besvarat testet. Du kan även välja att testtagaren automatiskt får tillgång till sitt resultat.

Testtagarens rapporter består av Tolkningsguiden och Personlig arbetsstil. Dessa båda rapporter är helt självförklarande och designade för egen tolkning.

 

DNV-granskade tester
Om du vill säkerställa god kvalitet på de tester du använder, bör du kontrollera att instrumentet är granskat och certifierat av DNV. Tidigare var det STP, under Psykologförbundet, som granskade personlighetstester och psykometriska test i Sverige. De godkände eller certifierade dock aldrig några testinstrument. Det Norske Veritas, DNV, har tagit över granskningsrollen idag. Ett test som har certifierats av DNV innebär att det både är granskat, godkänt och certifierat av DNV. Här är det också viktigt att skilja på om ett personlighetstest är granskat enligt de tidigare riktlinjerna eller enligt de nya, mer krävande EFPA-riktlinjer som togs i bruk i Sverige 2015. JobMatch Talent-testet var det första testet i Sverige som DNV-granskades och certifierades enligt de nya EFPA-riktlinjerna.