Logik- och Begåvningstest

Logikanalysen är ett logik-, begåvnings- och IQ-test.

Testet används som ett komplement till JobMatch Talent för att verifiera personens logiska förmåga på olika sätt. Däribland logisk uppfattning, logiskt tänkande, matematisk förmåga, språklig förmåga, samt förmågan att finna den “röda tråden” i komplexa sammanhang.

Du använder Logikanalysen som ett viktigt komplement när kandidatens problemlösningsförmåga är av betydelse.

Testet är tidsbegränsat till 30 minuter och görs online via webben.

Exempel på Logikanalys-resultat