Avancerad certifiering i JobMatch Talent – nivå 2

  • Lär dig att ge personliga återkopplingar utifrån diagrammet

  • Utvecklande medarbetarsamtal med JobMatch Talent

  • Coachning och karriärutveckling

Denna fördjupning fokuserar på att du skall bli riktig bra på att ge positiva återkopplingar och kunna använda JobMatch Talent till att utveckla, coacha och inspirera dina testtagare. Du lär dig att ta upp eventuellt känsliga områden på ett sådant sätt att mottagaren kan använda det positivt och vara öppen för utveckling.

Den avancerade certifieringen är personligt knuten till dig. Den ger dig fullständig behörighet att tolka och återkoppla JobMatch Talent till testtagare.

Tid: En dag, samt 6-8 timmar på distans för certifieringen
Certifiering: Sker i efterhand på distans med teoretiskt prov, praktik och examination.
Förkrav
: 2 dagars utbildning , nivå 1
Pris: 8 500 kr ex moms
Paketpris för samtliga 3 dagar inkl avancerad certifiering: 15 000 kr ex moms

Boka utbildning