Öppettider i sommar: Som ni vet är JobMatch Center öppet dygnet runt 365 dagar om året, så du kan alltid administrera dina tester. Vi på JobMatch Sweden tar semester under veckorna 29, 30 och 31. Då finns det inga tider för muntlig återkoppling och vår växel/support har stängt men för akuta ärenden går det bra att kontakta Birgitta Undhagen: birgitta.undhagen@jobmatchtalent.com eller 0703-48 13 19 under veckorna 29 och 30. Vi på JobMatch önskar dig en härlig sommar!

Certifiering i JobMatch Talent

Certifieringsutbildningen ger dig den kunskap och de verktyg du behöver för att stärka ditt rekryterings- och utvecklingsarbete med JobMatch Talent.

På kursen lär du dig att tolka och använda JobMatch Talent i rekrytering och som samtalsunderlag i olika utvecklingsinsatser. Du får kunskap om hur du använder de olika rapporterna kring en persons sätt att arbeta och samarbeta, och hur dessa matchar specifika jobbkrav.

Kursen består av teori, övningar och dialoger.
Certifieringen är personligt knuten till dig och ger dig behörighet att använda JobMatch Talent i rekrytering, onboarding samt medarbetar-, chefs- eller grupputveckling.

Tid: Två heldagar, samt 3-4 timmar distansarbete för teoriprov och individuell certifiering
Certifiering: Görs över telefon, helst inom 4 veckor efter avslutad kurs
Förkrav: Att du har gjort en egen JobMatch Talent som du tar med dig till kursen
Pris: 9 900 kr ex moms

Boka utbildning

Anpassad in-house JMT-utbildning för er verksamhet:

Om ni är minst 4 deltagare kan vi genomföra JMT-utbildningen på plats hos er.

Pris: 28 000 kr (2 dagar)
Certifiering: 3 000 kr per person

Ovan priser är ex moms. Ni står för vår kursledares faktiska rese- och uppehållskostnader i samband med utbildningen.