Fördjupningskurs i JobMatch Talent

Lär dig mer avancerad tolkning av JobMatch Talent och hur du kan använda den i coachning, grupputveckling, medarbetarsamtal mm.

Förutom att ge dig mer ingående kunskaper i JobMatch Talent fokuserar denna fördjupning på att du ska kunna ge positiva återkopplingar som inspirerar och öppnar dörrar för utveckling, både för individer och grupper.

Tid: En dag
Förkrav: 2 dagars grundutbildning, certifiering samt viss erfarenhet av JMT-användning (minst att man återkopplat tre övningstester)
Pris: 6 800 kr ex moms
Paketpris för samtliga 3 dagar inkl certifiering: 15 000 kr ex moms

Boka utbildning