Teambuilding

Utveckla arbetsglädje och team-motivation

  • Ge gruppen en nystart
  • Skapa genuint samarbete
  • Rusta gruppen inför förändringsprocesser
  • Hjälp med att komma igång rätt i den nya gruppen

Du kan välja att göra en Teambuilding av olika anledningar. Det kan vara allt från att du vill öka samarbetet och energin mellan dina medarbetare till att du vill öka självinsikten och toleransen för olikheter.

Förberedelser

Det är viktigt att deltagarna själva har gjort en egen JobMatch. Vår samarbetskonsult kommer därefter att kontakta dig för att konkretisera vilka behov ni har samt vilken målsättning vi ska jobba mot under teambuildingen.

Teambuildingen

Vi börjar med att klargöra viktiga egenskaper för bra gruppdynamik och samarbete. Vi drar olika exempel på för- och nackdelar med höga respektive låga värden i JobMatch Talent-testet. Vi går också in på de vanligaste akilleshälarna i samarbete generellt.

Allt görs i dialogform mellan deltagarna och vår samarbetskonsult.

Föreläsningar

Som en del av teambuildingen hålls ett antal korta föreläsningar och det görs praktiska övningar. Ämnena varierar beroende på ert behov men det kan handla om lyhördhet, motivation, feedback, tydlighet, konfliktlösning, kommunikation etc.

Grupputveckling är en konstant levande process

Vill du komma längre än en punktinsats följer du upp teambuildingen för första gången efter ca 4-8 månader och därefter en gång årligen.

Kontakta oss