Workshop Aktiv Kommunikation – för ledare och nyckelpersoner

Detta är en tvådagars workshop som vänder sig speciellt till verksamhetens ledare och nyckelpersoner. Genom att låta t.ex. en chefsgrupp göra AKL tillsammans, uppnår ni en ny nivå av samarbete och en långt högre lyhördhet och effektivitet bland chefer/medarbetare.

Passar för t.ex:

  • Ledningsgruppen
  • Säljkåren
  • Arbetsledare
  • Arbetsgrupper
  • Projektgrupper

Kursen har även en starkt teambuildande effekt i och med att deltagarna gemensamt utvecklar sin förmåga att »bollplanka« och coacha varandra. Viktiga aspekter i upplägget kan skräddarsys efter ditt företags specifika behov.

Dag ett inleds med att konkretisera varje deltagares målsättningar med utbildningen. Sedan följer teori om byggstenarna i kommunikation. Efter denna inledning tränas man på att bli starkare och mer målinriktad i sin kommunikation; både i gruppsammanhang och i enskilda samtal. Nästa steg innehåller träning på att utforma kärnfulla budskap och att få över dessa med trygghet och säkerhet.

Dag två fokuserar vi på att övervinna svårigheter och tackla motstånd. Här är temat att träna upp motståndskraften inför svåra situationer såsom vid grupptryck, verbala angrepp etc. Syftet är att varje deltagare skall kunna tackla dessa situationer och få till stånd konkret handling med sina budskap.

 

Aktiv och individuell coaching

Utbildningen består av en mängd praktiska övningar, där varje enskilt steg coachas och inövas enligt trappstegsmetoden, dvs. med ökande svårighetsgrad till dess att alla deltagare uppnått sin målsättning med just den övningen. Ca 25 % utgör teori och 75 % praktisk coaching. Ni arbetar i mindre grupper med 4-6 personer och varje deltagare agerar både som trainee och som coach eller ”bollplank” åt andra deltagare.

Tider

Kursen körs under två heldagar och genomförs i er regi (på plats hos er).

Kontakta oss för mer information, priser m.m.

Kontakta oss