Testning, urval och utveckling i arbetslivet

JobMatch Sweden hjälper verksamheter att rekrytera och utveckla chefer och medarbetare med hjälp av träffsäkra arbetspsykologiska tester. Vi erbjuder ett komplett testsystem som omfattar:

  • Screeningtester – JobMatch Screen
  • Djupgående arbetspsykologiskt test – JobMatch Talent
  • Teamprofiler
  • Karriärutveckling – JobMatch Career
  • Begåvningstest – JobMatch Logic

JobMatch testsystem är världsledande vad gäller träffsäkerhet och JobMatch Talent- testet har vetenskapligt dokumenterat bäst förmåga att förutse arbetsprestation jämfört med andra tester på marknaden. Mer information finns under Vetenskap. Testet är DNV-certifierat.

JobMatch Talent utvecklades år 2000 av oss på den nordiska arbetsmarknaden för att effektivt kunna mäta de egenskaper som efterfrågas i olika tjänster, olika branscher och av olika arbetsgivare. Det genomförs över 20 000 tester per år av våra användare som återfinns inom såväl offentlig som privat sektor och som täcker in de flesta branscher.