Affärsidé och värderingar

Vår affärsidé

Engagerade medarbetare genom personlig insikt

Vi menar att människor mår bra, engagerar sig och tar ansvar i samma utsträckning som de matchar de krav deras arbete ställer på dem, och när de får utmaningar som matchar deras talanger.

Vi är övertygade om att vi kan hjälpa företag och organisationer att uppnå bättre matchningar med hjälp av våra testverktyg. Rätt person på rätt plats är lika viktigt för organisationen som för individen själv.

Utveckling av individer, grupper och team ökar engagemanget och arbetsglädjen. Och grunden för personlig utveckling är självinsikt!

Våra värderingar

Det finns inga rätt eller fel – bara olika!

I ett JobMatch Talent-test finns det inga rätt eller fel. Vi är alla olika. Däremot kan vi matcha de krav som ställs i en viss tjänst olika väl. JobMatch värderar inte människor eller stoppar in dem i kategorier. Våra testverktyg ger däremot arbetsgivaren ett underlag för att avgöra om personen passar i just den aktuella tjänsten eller var personen kan behöva utvecklas och coachas lite extra.