GDPR

Så här arbetar vi med GDPR

Vi är alltid måna om våra kunders och användares sekretess och datasäkerhet, men än viktigare är frågorna ur testtagarens, och dennes integritets, synvinkel.

Huvudsyftet med GDPR-förordningen är att öka medborgarnas egen kontroll över sina personuppgifter. Andra syften är att stärka datasäkerheten gällande personuppgifter samt att undvika onödig lagring av uppgifter hos myndigheter, organisationer och företag.

Till dig som gör våra tester

För att du ska känna dig trygg med hur vi på JobMatch Sweden behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller.

  • Den som har bett dig att fylla i ett eller flera test är den som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt GDPR. De är personuppgiftsansvariga.
  • Vi på JobMatch Sweden tillhandahåller ett online-system för testning och agerar därigenom personuppgiftsbiträde.
  • Innan du fyller i något av våra tester kommer du att bli ombedd att godkänna de villkor som är förknippade med testningen. Dessa hittar du i den vänstra menyn.

Till dig som använder våra tester

För att du ska känna dig säker på att vi efterlever regelverket i GDPR och för att du ska veta hur vi behandlar såväl dina som dina testtagares uppgifter, får alla våra kunder och användare skriftliga avtal som reglerar testanvändning samt relationen mellan oss som leverantör och dig som kund/användare. Dessa avtal finns tillgängliga i vårt online testsystem: www.jobmatchcenter.com.

  • I vår Integritetspolicy regleras kund- och leverantörsförhållandet mellan oss när det gäller personuppgifter, säkerhet och sekretess. Du hittar Integritetspolicyn här.
  • I Personuppgiftsbiträdesavtalet finns information om bl. a. vårt ansvar, datasäkerhet, behandling och lagring av personuppgifter. För att läsa avtalet i sin helhet, klicka här.

Vi hoppas att både du som testtagare och du som kund känner er trygga med oss! Tveka inte att höra av dig om det är något du undrar över. E-post: info@jobmatchtalent.com