Integritetspolicy, JobMatch Sweden AB

Det är viktigt för oss att skydda våra kunders och leverantörers personuppgifter och försäkra oss om att all behandling av dem är i enlighet med de senaste europeiska riktlinjerna för lagring och registrering av personuppgifter, EU 2016/679, GDPR.

Så här behandlar JobMatch Sweden AB dina uppgifter som kund eller leverantör till oss.

Nedan finner du en beskrivning av hur JobMatch Sweden AB, som personuppgiftsansvarig, behandlar dina personuppgifter.

Vi kan behandla följande personuppgifter:

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Användarnamn till jobmatchcenter.com
  • Orderinformation
  • IP-adress
  • Annan relevant information som du lämnar när du är i kontakt med oss

Syfte med behandlingen och lagenliga grunder

Vi behandlar personuppgifter för att kunna administrera våra kund- och leverantörsrelationer, tillhandahålla och marknadsföra våra tjänster, beställa varor och tjänster, betala fakturor, samt ge support. Behandlingen av uppgifterna sker på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal med våra kunder och leverantörer, samt löpande informera om våra produkter, nyheter och tjänster.

Lagring av personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med lagringen. Om kund/leverantörs-förhållandet med oss upphör, sparar vi ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt telefonnummer, samt tidigare pris och orderinformation i det fall att du skulle återkomma som kund till oss.

I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara laglig, anonymiseras eller raderas dina uppgifter.

Vem kan komma att ta del av dina personuppgifter?

Vi säljer inte, lämnar inte ut, eller på annat sätt överför personligt identifierbar information till utomstående parter. Dock kan viss information komma att delas med betrodd tredje part, såsom företag som tillhandahåller vår webbplats, våra administrationsprogram samt revisor och IT-tjänster. I sådana fall ingår personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter endast behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Vi respekterar dina rättigheter

Du har enligt Dataskyddsförordningen EU 2016/679 (GDPR) Artikel 15 rätt att gratis, en gång per kalenderår, skriftligen begära information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa.

Du har också rätt att enligt Artikel 16, EU 2016/679, begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Du har enligt Artikel 17, EU 2016/679, rätt att få dina personuppgifter borttagna om dessa inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

Du har enligt Artikel 18, EU 2016/679, rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

Du har enligt Artikel 21, EU 2016/679, rätt att göra invändningar mot behandlingen och lagringen av dina personuppgifter.

Om vi inte är eniga i dina invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter, måste vi påvisa oavvislig välgrundad anledning som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.

Du har enligt Artikel 21, punkt 3, rätt att begära att dina personuppgifter inte används i direkt marknadsföring. Detta görs skriftligen till personuppgiftsansvarig.

Cookies

Våra webbplatser använder s.k. cookies i syfte att anpassa din användarupplevelse och förbättra webbplatsen. Cookies är små textfiler som lagras på våra besökares dator och som är möjliga att använda för att följa vad en besökare gör på vår webbplats.

Det finns två typer av cookies: (i) en permanent cookie som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid och (ii) en sessionscookie som endast lagras under besöket på webbplatsen. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies behandlas med stöd av ditt samtycke. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en cookie på din dator. Du kan också radera tidigare lagrade cookies.

Funktionaliteten på de websidor du besöker kan eventuellt begränsas om du väljer att inte acceptera cookies.

Informationsskydd

Vi använder en rad olika säkerhetsåtgärder för att värna om dina personliga uppgifter. Detta inkluderar kryptering för att skydda känsliga uppgifter som överförs via internet. De IT-system och molntjänster som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö, i enlighet med GDPR:s riktlinjer.

JobMatch Sweden AB
Org. nr: 556781-8330
Box 14001
400 20 Göteborg
Tfn: 031-33 55 940
info@jobmatchtalent.com