Hållbarhet

JobMatch Sweden vill dra sitt strå till stacken för att vi ska uppnå en hållbar värld. Vi är ett av ca 300 medlemsorganisationer och företag i CSR Västsverige vars vision är ”En region där alla verksamheter tar ansvar och gör skillnad för världen”.

1987 publicerade FN den så kallade Brundtlandrapporten som ses som grunden till dagen hållbarhetsarbete. I den definieras en hållbarhet utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” (WCED 1988, sid 57) . Denna rapport blev även startskottet för det arbete som lett fram till Agenda 2030 med de 17 Globala mål som världens länder enades om 2015 och som ska vara genomförda 2030. I detta internationella arbete delas hållbarhetsarbetet in i tre dimensioner – social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

JobMatch Sweden AB är ett mindre företag som finns främst på den svenska och den nordiska marknaden och det är också där vi hoppas kunna bidra.

Social hållbarhet

Vårt bidrag till ett hållbart arbetsliv

När våra kunder använder vårt testverktyg underlättar det för dem att få:

  • Rätt person på rätt plats
  • Ett mer objektivt urval
  • Ett gediget underlag för utveckling av individer och grupper
  • Ett bra verktyg för att ökad samverkan och god arbetsmiljö

Miljömässig hållbarhet

Vårt bidrag till miljön

De testverktyg vi erbjuder våra kunder är helt digitaliserade och de rapporter som genereras kan med fördel läsas direkt på våra användares konton i vårt JobMatch Center eller i en nedladdad PDF på skärmen. Pappersanvändningen kan alltså minimeras av våra kunder. Självklart arbetar även vi själva digitalt och har även digitaliserat vår fakturahantering.

Vår påverkan på miljön

Den påverkan vårt företag har på miljön och klimatet handlar främst om våra resor.

  • Vi väljer alltid i första hand tåg gällande våra resor i arbetet.
  • De resor som ändock måste ske med bil eller flyg klimatkompenserar vi via ZeroMission.
  • Vi cyklar och åker kommunalt till jobbet och jobbar alltid hemifrån flera dagar i veckan. Några av oss behöver dock ta bilen till jobbet. Dessa arbetsresor klimatkompenserar företaget.

En annan miljöpåverkan kommer från de servrar vi använder. Vi anlitar AWS, Amazon Web Services, anläggning här i Sverige. AWS uppger på sin hemsida att de idag är uppe i 65% förnyelsebar energi i sin användning och strävar efter att nå 100%.

 

Ekonomisk hållbarhet

Ett stabilt och långsiktigt företagande

Vi bygger långsiktiga relationer med våra kunder och ser oss som en stabil samarbetspartner.

  • JobMatch Sweden AB har UC Guldsigill – högsta kreditvärdighet
  • Vi har kollektivavtal med Unionen och är medlemmar i Almega
  • Vi är ett svenskägt företag och följer självklart svensk lagstiftning.

Läs om vårt arbete med GDPR här