Vi på JobMatch Sweden

Vi är för närvarande 13 medarbetare, varav 10 arbetar på huvudkontoret i Göteborg och 2 i Stockholmsområdet. Dessutom har vi ett tätt samarbete med ett antal partners och vetenskapliga rådgivare runtom i landet.