Både JobMatch Talent och JobMatch LogiQ är certifierade av DNV

– Certifieringen som är utfärdad av DNV garanterar att ett test uppfyller sitt uttalade syfte och att det finns fullständig vetenskaplig dokumentation för testets validitet och psykometriska uppbyggnad.

Certifieringsprocessen innebär att DNV beskriver testets olika tillämpningsområden, så att både testköpare och leverantörer tydligt kan se testets tillförlitlighet.

JobMatch Talent var faktiskt det första arbetspsykologiska testet i Sverige som blev kvalitetsgranskat och certifierat av det världsledande certifieringsorganet DNV enligt European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA) nya riktlinjer.

Läs mer om DNV

Läs mer om EFPA

JobMatch Talent svenska DNV certifikat

JobMatch Talent norska DNV certifikat

JobMatch LogiQ skandinaviska DNV certifikat