Certifierat av DNV enligt EFPA

Som första svenska arbetspsykologiska test har Jobmatch Talent nu blivit certifierat och kvalitetsgranskat av det världsledande certifieringsorganet DNV enligt European Federation of Psychologists’ Associations, EFPA, nya riktlinjer.

– Vi har under en längre tid arbetat med vår vetenskapliga dokumentation med målet att bli certifierade av DNV. Att vi nu har lyckats innebär att vårt test uppfyller kraven i en internationellt erkänd standard, säger Klaus Olsen, vd för Jobmatch Sweden.

Det Norska Veritas tog över granskning och certifiering av psykologiska tester från Stiftelsen för Tillämpad Psykologi i april 2015, och har därmed certifieringsansvar både i Norge och i Sverige. I sina granskningar utgår DNV från den kravmodell som Europeiska psykologförbundet presenterade under 2013. De nya riktlinjerna kräver bland annat vetenskaplig dokumentation på att testet faktiskt kan användas till det som leverantören påstår.

– Certifieringen utfärdad av DNV garanterar att ett test uppfyller sitt uttalade syfte och att det finns fullständig dokumentation som backar upp detta. Vi har arbetat tillsammans med forskare knutna till Göteborgs universitet i tre år för att ta fram denna dokumentation, säger Klaus Olsen.

Den nya modellen utvecklades av en arbetsgrupp från EFPA bestående av experter från olika Europeiska länder. Förutom kravet på belägg för påstådda användningsområdena är huvudfokus att informera testanvändare om ett tests teoretiska, praktiska och psykometriska karaktär på ett tydligare och mer fullständigt sätt än tidigare.

– Det handlar om att underlätta för våra användare. De ska direkt kunna se våra implementeringsområden och på vilka sätt vårt test kan effektivisera deras arbete. Eftersom Jobmatch Talent nu är certifierat enligt dessa riktlinjer kan våra befintliga och blivande kunder lita på att testet fungerar, säger Klaus Olsen.

Certifieringsprocessen innebär att DNV beskriver testets olika tillämpningsområden så att både testköpare och leverantörer tydligt kan se testets tillförlitlighet.

– Att Jobmatch Talent nu är certifierat innebär att vi kommer ha en fortsatt kontinuerlig kontakt med DNV vilket garanterar att vi bibehåller våra höga kvalitetsnivå samt att vi fortsätter att utveckla vårt testverktyg, säger Klaus Olsen.

Läs mer om DNV.

Läs mer om EFPA.

JobMatch Talent DNV certifikat