Våra vetenskapliga rådgivare

Som ett led i vår strävan att hålla en hög vetenskaplig nivå har vi knutit till oss ett antal utomstående vetenskapliga rådgivare med expertis inom olika psykologiska och psykometriska områden.

Henrik Winge, fil. mag.

Henrik är vår vetenskapliga koordinator och projektledare. Med en allsidig bakgrund inom både psykologi och ekonomi har han förmågan ta det övergripande ansvaret med projektet rörande vår vetenskapliga dokumentation. Henrik har också bidragit med rapporter och forskning inom psykometri.

Bengt Jansson, fil.dr i psykologi

Bengt har undervisat i psykologi och psykometri vid Göteborgs universitet och arbetat med granskning av psykologiska test.

Vi har haft ett tätt samarbete med Bengt där han har varit en av nyckelpersonerna i att analysera och förbättra JobMatch Talent-testets validitet, samtidigt som han skrivit flera vetenskapliga rapporter om JobMatch Talent-testet.

Archer Trevor, Professor emeritus Göteborgs Universitet

Ny studie: Kan JobMatch Talent förutse personlig utveckling