Våra vetenskapliga rådgivare

Som ett led i vår strävan att hålla en hög vetenskaplig nivå har vi knutit till oss ett antal utomstående vetenskapliga rådgivare med expertis inom olika psykologiska och psykometriska områden.

Bengt Jansson, fil.dr i psykologi

Bengt Jansson – Vetenskaplig rådgivare har bakgrund som lärare och forskare i psykometri vid Göteborgs universitet. Han har en stor portfölj av publikationer. Bengt har arbetat på JobMatch sedan 2013 som vetenskaplig rådgivare, han är bl.a. djupt involverad i vår vetenskapliga dokumentation för våra DNV-certifieringsprocesser.

Archer Trevor, Professor emeritus Göteborgs Universitet

Trevor Archer – Senior Academic Advisor har bakgrund som professor i psykologi vid Göteborgs universitet i mer än 20 år. Han har en omfattande portfölj av publikationer. Han har arbetat på JobMatch sedan 2013 och arbetar idag som vetenskapliga rådgivare. Han forskar om vårt test och deltar i att skriva vetenskapliga artiklar om JobMatch Talent och JobMatch Logiq.

Ny studie: Kan JobMatch Talent förutse personlig utveckling