JobMatch LogiQ studier

För dig som vill gå in på djupet i vetenskapliga studier av JobMatch LogiQ har du här möjligheten att läsa om de viktigaste studierna som är genomförda. Du är alltid välkommen att kontakta oss för ytterligare dokumentation.

Standardisering av JobMatch LogiQs sex normgrupper

Corpus Publishers beskriver i denna researchartikel hur JobMatch LogiQs sex normgrupper är standardiserade. Artikeln visar också JobMatch LogiQs unika prediktiva validitet och testets förmåga att differentiera mellan olika yrkeskategorier.

Läs artikeln

Studie av JobMatch LogiQs begreppsvaliditet

Journal of Anxiety & Depression har publicerat en artikel om JobMatch LogiQs begreppsvaliditet. Artikeln konkluderar att JobMatch LogiQ har en solid och stark begreppsvaliditet.

Läs artikeln

Studie av JobMatch LogiQs förmåga att mäta kognitiv prestanda

Den vetenskapliga tidskriften International Journal of School and Cognitive Psychology har publicerat en studie som visar hur JobMatch LogiQ kan prediktera kognitiv prestation.

Läs artikeln

Studie av JobMatch LogiQs prediktiva validitet i relation till att prediktera utbildnings- och yrkesnivå

Journal of Anxiety & Depression har publicerat en studie av JobMatch LogiQs prediktiva förmåga att identifiera utbildnings- och yrkesnivå. Denna studie bekräftar återigen JobMatch LogiQs unika träffsäkerhet och prediktiva validitet.

Läs artikeln