15 Eylül 2017

Erkekler ve kadınların liderliği arasındaki farklı itici güçler

Erkekler ve kadınların liderlik tarzları arasında çok az sayıda fark var; örneğin, genç ve daha yaşlı yöneticiler arasındaki farklar daha önemli düzeyde. Gothenburg Üniversitesi tarafından JobMatch Talent kişilik testi ile ilgili olarak yapılan yeni bir çalışma altta yatan itici güçlerin farklı olduğunu gösteriyor. Bu içgörüler, işe alımlar, değerlendirmeler ve etkili teşvik programlarının geliştirilmesi konusunda rehberlik edebilir.

Gothenburg Üniversitesi’nde psikoloji alanında araştırmacı ve öğretim görevlisi olarak görev yapan Trevor Archer “Basit olarak açıklamak gerekirse, kadınların motivasyonu risk alma fırsatları olduğunda artıyor. Kadınların iş hayatında erkeklere oranla halen daha az risk alıyor olması ilginç” dedi. 

Trevor Archer, Gothenburg Üniversitesinde psikoloji alanında araştırmacı ve öğretim görevlisi. 

Araştırma, Gothenburg Üniversitesinden Dr. Trevor Archer tarafından gerçekleştirildi ve kadın ve erkek yöneticilerin motivasyon ve bilişini etkileyen itici güçler arasındaki faklar incelendi. Araştırma, bu alanlarda farklılıkları gösteren belirteçlere odaklanıyor ve 4141’i erkek ve 2648’i kadın olan toplam 6789 yönetici tarafından JobTalent mesleki psikoloji testine verilen cevaplara dayalı olarak gerçekleştirildi. 

“Sergilenen liderlik tarzı çeşitli iç süreçlerden kaynaklanıyor. Araştırma erkek ve kadın yöneticileri motivasyon ve entelektüel  kabiliyet açısından yönlendiren kuvvetler arasındaki farklı gösteriyor. Kadınların biliş kabiliyeti öz motivasyon, öz kontrol ve detaylara odaklanma konusunda farklılaşıyor. Erkekler için ruh hali dengesi ve irade gücü ile şekilleniyor. 

Biliş kabiliyetine işaret eden niteliklerden farklı olarak, motivasyona işaret eden nitelikler doğrudan itici güçler olarak değerlendirilebilir- motivasyon, ilham ve dinamiklerin oluşturulması için bu niteliklerin bulunması gerekir. 

“Risk almak, kadınlar ve erkekler arasındaki en büyük farkı gördüğümüz ayırt edici motivasyon faktörüdür. Bu çalışmada, kadınların motivasyon düzeyi ile risk alma olasılığı arasında güçlü bir bağlantı görüyoruz ”diyor Trevor Archer.

“Kadın yöneticiler sorunları çözdüklerinde, tüm detayları dahil etmeye odaklanmaları beklenebilir, ancak gerçek anlamda harekete geçmeden risk alabilecekleri için motive olurlar. Kadın bir yönetici harekete geçtiğinde detayları iyi bir şekilde değerlendirir. 

Bir erkek yönetici harekete geçtiğinde, tüm ayrıntıları önceden düşünmeden doğrudan uygulamaya odaklanmasını bekleyebiliriz. Erkek liderlerin hızlı hareket etme ve sorunları bu süreçte çözme olasılığı daha yüksektir.”

“Erkekler risk alma olasılıkları daha yüksek olsa da, tamamen farklı faktörlerle motive oluyorlar ve detaylara, tempoya ve gelişime odaklanma söz konusudur. Ancak bir kişi liderlik merdiveninde ne kadar yükseğe tırmanırsa, gelişme ve ayrıntılara odaklanarak motive olma olasılığı o kadar azdır. Önemli olan tempodur. 

Benim yorumum, erkeklerin stresle motive oldukları, kendilerini motive etmek için stresli hissetmeleri gerektiği yönünde. Kadın yöneticiler çoğu zaman yetkin bir liderin risk almak zorunda kalmadan risk almaya hazırlıklı olması gerektiğini düşünüyor ”diyor Trevor Archer.

Kadınlar profesyonel kariyerleri boyunca hem motivasyon hem de biliş açısından aynı nitelikleri korurken, genç ve yaşlı erkek yöneticiler arasında farklılıklar ortaya çıkıyor.

“Gördüğümüz kadarıyla kadınlar yaşla fazla değişmiyor, aynı temel niteliklere sahipler. Genç erkekler çok öz-yönelimliyken, yaşlı erkekler daha çok bir takım ruhuna sahipler ki bu kadın yöneticilerde başından beri var.”

Çalışma ayrıca erkek ve kadınların liderlik tarzları arasındaki farkların küçük olduğunu doğruluyor.

“Erkek ya da kadın olmasına bağlı olarak, bir yöneticinin nasıl olması ya da olmaması gerektiği konusunda toplumda hala bazı önyargılar var. Umarım çalışmamız bazı gerçeklere katkıda bulunabilir ve önyargıları ortadan kaldırabilir, ”diyor Trevor Archer.

Read the full study here