4 Aralık 2017

İsveç emniyet amirlerinin sosyal becerileri yok

Yeni bir araştırma, İsveçli emniyet amirlerinin güven, hoşgörü ve ilişki geliştirme nitelikleri açısından iş ve kamu sektöründeki yöneticilere oranla daha alt sıralarda yer aldığını gösteriyor. Üç özellik kişilerin sosyal becerileri ile bağlantılı. 

“Sosyal beceriler iyi işleyen liderlik açısından önemlidir. İsveçli emniyet amirlerinin bu eksikliklere sahip olması ciddi bir durum,” diyor Dr Ann-Christine Andersson Arntén, investigator at NOA and one of the authors of the study.

Ann-Christine Andersson Arntén

Dr. Anne-Christine Andersson Arnten Polis Ulusal Operasyonlar Biriminde araştırmacı olarak görev yapıyor ve araştırmanın yazarlarından biri. 

Araştırma, üç amir grubunun, DNV-GL tarafından onaylanan JobMatch Talent kişilik testine verdiği 1756 cevaba dayalı olarak, İsveç emniyet amirlerinin liderlik becerilerini analiz ediyor ve önemli sosyal özelliklerdeki eksikliklere işaret ediyor. 

“Genel olarak ve polis liderleri açısından liderlik ile ilgili üç özelliğin tamamı önemli. Güven olmadığında saygı olmaz, hoşgörü olmaması önyargılara neden olur ve ilişkilerin inşa edilmesi güvenliğin etkili bir şekilde sağlanması açısından son derece önemli. Yetersiz liderlik kuruluşun tamamında günlük çalışmalara yansıyor. Polis kuvvetlerinde yetkin bireyler ve iyi liderler olduğunu vurgulamak isterim; bu, bir bütün olarak organizasyon ve liderlik ile ilgili. 

Bahar döneminde aynı analiz materyaline dayalı olarak yapılmış olan araştırma da, stres toleransı, iç motivasyon ve girişimcilikten meydana gelen işle ilgili niteliklerde eksikli olduğunu gösterdi. İki raporun sonuçları polis tarafından hem mevcut yöneticilerin gelişimi hem de işe alım sürecinde doğru nitelikleri taşıyan adayların bulunması için kullanılabilir. 

Dr. Ann-Christine Andersson Arnten, “Bir araya getirildiklerinde, polis teşkilatında liderlik konusunda iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gereken şeylerin bütün bir resmini ortaya koyuyorlar ve atılması gereken yeni adım iyileştirme çalışmalarının başlatılması. Polisin, bağlılık ve inisiyatifin önünü açacak şekilde açık ve öğrenen bir teşkilat olmayı amaçlaması durumunda, liderlerin bunu yansıtması gerekir” dedi. 

Anne Christine Andersson Arntén, polisin liderliği konusunda daha fazla araştırma yapmayı planlıyor. Hedeflerden biri de, verimli, proaktif ve pozitif liderlik yapmak içim bir polis memurunun barındırması gereken nitelikler ile ilgili tam bir profilin geliştirilmesi. 

Read the full study on the lack of social skills in Sweden’s police chiefs here 

Read more about the previous study here

Araştırmaya ilişkin bilgiler 

Araştırma İsveç emniyet amirlerinin sosyal beceriler ile ilgili üç kişisel özellikten yoksun olduğunu gösteriyor.

Güven

İş arkadaşları ve çalışanların güven duymaması sorumluluklar ve görevlerin verilmesini zorlaştırır ve aynı zamanda kontrol ihtiyacına neden olur. 

Hoşgörü 

Başkalarına karşı hoşgörü olmaması önyargılara neden olur ve önyargılara sahip insanlar bunlara dayalı olarak hareket eder. 

“Güven ve hoşgörü saygının kaynağıdır. Bir yönetici olarak çalışanlarınıza saygı duymamanız durumunda, onlar da vatandaşlara saygı duymayacaktır.” 

İlişkiler inşa etme 

Yöneticilerin çalışanları ile ilişkiler inşa etmemesi, Ann-Christine Andersson Arnten’e göre, özellikle polis teşkilatı için son derece önemli bir faktör olan şeffaflığın bulunmadığı izole bir liderliğe neden olur. 

“Polislerin tamamı aslında ilişkiler inşa edilmesine dayalı olarak çalışır. Bir polis aracında oturmak verimli bir çalışma şekli değildir ve ancak, sokaklarda yürümek ve insanlarla konuşmak verimli bir çalışma şeklidir ve yöneticiler çalışanları ile iletişim kurmadığında bu durum polis tarafından sahaya yansıtılabilir.”