Bilimsel bakış

JobMatch Talent, DNV, Det Norske Veritas tarafından EFPA’nın yeni test değerlendirme modeline göre denetlenir ve onaylanır. Onay, çalışma ile ilgili ve mesleki amaçları, geliştirme ve seçme süreçlerini kapsar. Tercihe bağlı tamamlayıcı iş analizi, yani, sonuçların eşleştirilmesine yönelik farklı profiller, profiller farklı olduğundan dolayı onaya dahil edilmez.

JobMatch Talent, geçerlilik, güvenilirlik ve diğer psikometrik faktörler açısından tam bir değerlendirmeden geçmiştir ve testin EFPA tarafından iş performansının ve çalışan gelişiminin tahmin edilmesine yönelik psikolojik testler için belirlenen kapsamlı gereklilikleri karşılamaktadır.

Bilimsel araştırmalar

Gothenburg Üniversitesi ve Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden araştırmacılar ile, JobMatch Talent üzerinde çeşitli psikometrik ve bilimsel araştırmalar yaptık ve geçerlilik ve güvenilirlik ile ilgili detaylı bilimsel kanıtlar ve diğer önemli istatistiksel araştırmalar elde ettik.

Bilimsel raporlar hakkında daha fazla bilgi alın

Testimonials

“Katıldığım araştırmalara göre, JobMatch Talent aracını işle ilgili performans ve davranışların tahmin edilmesinde iyi bir geçerlilik ortaya koyan bir test olarak şiddetle tavsiye ederim”

Trevor Archer
Gothenburg Üniversitesi, Psikoloji Bölümünde Profesör

“JobMatch Talent’ın tahminsel geçerliliği (JMT’nin iş davranışları ve performansını tahmin kabiliyeti) iyi seviyede. Benim analizimde elde edilen değerler, kapsamlı bir uluslararası analiz ile karşılaştırıldı ve çok yüksek değerler elde edildi.”

Bengt Jansson
Gothenburg Üniversitesi, Psikoloji Bölümünde Öğretim Görevlisi
Araştırma amaçları kişisel özellikler ve ilgili davranışlar ve psikometrik faktörlerin psikolojik olarak değerlendirilmesine odaklanıyor. Bengt Jansson, aynı zamanda STP için test denetleyicisi olarak ve test kullanıcılarının belgelendirilmesinde sınav gözetmeni olarak çalıştı.

JobMatch Talent ile ilgili kısa bilgiler

JobMatch Talent, çalışanları ve liderleri işe almak ve geliştirmek için tasarlanmış kanıta dayalı bir mesleki psikoloji testidir. 2000 yılından bu yana 35.000’den fazla test yapılmıştır.

JobMatch Talent, çevrimiçi olarak yanıtlanması yaklaşık 45 dakika süren 200 soru içerir. Test, JobMatch Merkezi aracılığıyla çevrimiçi olarak uygulanır.

JobMatch Yetenek testi 30 farklı ölçüm alanına sahiptir ve size bir kişinin işle ilgili nitelikleri hakkındaki tüm önemli bilgileri tek bir yerde bir arada verir. İşe almanız, yöneticilerin veya çalışanların gelişmesine, çalışan değerlendirmelerine, koçluğa, kariyer değişikliğine veya ekip oluşturmasına yardımcı olmanız gerektiğinde, her amaç için ilgili raporlar üretebilirsiniz.

Teorik geçmiş

JobMatch Talent, işle ilgili psikometrik verilere dayanmaktadır. Test, Jung, DISC veya Big-Five gibi belirli herhangi bir psikolojik teori ile sınırlı değildir. JobMatch Talent, farklı teorilerin parçalarını birleştiren ve iş performansı üzerinde en büyük etkiye sahip özellikleri içeren çok teorili bir modele dayanmaktadır. JobMatch Talent’ın özelliklerinin çoğu bu nedenle NEOPI-R, 16 PF, OPQ32 ve DISC gibi diğer testlerde bulunur, ancak bunlar JMT’de daha çok işle ilgili bir bağlam dahilinde kullanılır. NEO PI-R testi ile yapılan karşılaştırmalı çalışmalar, JobMatch Talent’ın Büyük Beş modelle güçlü bir bağı olduğunu göstermektedir.

JobMatch Talent’ın evveliyatı ve yapısına ilişkin özet bilgiler

JobMatch Talent, görüşmeler veya çalışan değerlendirmeleri ile elde edilmesi zor olabilecek nitelikler de dahil olmak üzere, adayın işle ilgili en önemli niteliklerini ölçen pratik, kullanılması kolay bir test aracı geliştirilmesine odaklanan, Danimarkalı/ İsveçli İK ve liderlik uzmanı grubu tarafından 1995 ve 2000 yılları arasında geliştirilmiştir.

JobMatch Talent sonuçları 10 ana nitelik ve 30 yardımcı niteliğin yanı sıra, genel sonuçların güvenilirliği konusunda bir resim ortaya koyan bir performans endeksi gösterir.

Grafik tasarımında, mümkün olduğu kadar eğitici ve fonksiyonel olan bir tasarım oluşturmaya çalıştık. Amaç, 30 alt ölçek ve 10 ana ölçeği net bir grafiksel görüntüde bir araya getirmekti.

Farklı birçok test aracından esinlendik ve grafiksel test tasarımımız konusunda ana ilham kaynağı olduğu için Taylor Johnson Temperament Analysis (T-JTA) özellikle teşekkür etmek isteriz.