Geçerlilik ve kontrol grubu

Kontrol grupları, test sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması konusunda referans grup olarak seçilen kişi grubundan elde edilen test sonuçlarıdır.

JobMatch Talent’ın kontrol değerleri, %60’ı erkek ve %40’ı kadın olan bir kontrol grubundan elde edilen 12.702 test sonucuna dayalıdır. Ortalama yaş 41’dir.

Cinsiyet farkı ve yaş farkı

Test sonuçlarının cinsiyet ve yaşa göre nasıl farklılık gösterdiğini inceledik. Bazı farklılıklar gözlemlendi ancak bunların, test sonuçlarının yorumlanmasında dikkate alınmayacak kadar küçük olduğunu düşünüyoruz.

Güvenilirlik

Güvenilirlik bir test sonucunun zaman içinde (aynı kişi birçok kez teste tabi tutulduğunda) ne kadar istikrarlı olduğunun ölçütüdür.

Test sonucu bir genel görünüm mü yoksa daha kalıcı bir şey mi ortaya koyar? Birkaç aydan birkaç yıla kadar olan süreçlerdeki güvenilirliği hesapladığımız üç araştırma yaptık.

Araştırmaların ortalama korelasyonu,0,7-0,9 arasında bir korelasyon katsayısı ortaya koyuyor ve bu da oldukça yüksek bir değer. Bu, JobMatch Talent sonucunun uzun vadeli ve güvenilir olduğu anlamına geliyor.

Geçerlilik

Geçerlilik, bir testin ölçmesi gereken kavramı ölçme kabiliyetidir.

JobMatch Talent testinin geçerliliği dört geçerlilik türü ile ilgili olarak inceledik: içerik geçerliliği, yapısal geçerlilik, kriter geçerliliği ve ekolojik geçerlilik.

Dört farklı geçerlilik araştırmasının tamamında iyi bir geçerlilik ortaya çıktı.

Fahri profesör Bertil Mårdberg, JobMatch Talent’ın geçerliliği konusunda bir analiz gerçekleştirdi. r geçerlilik katsayısı olarak üç değer bildirdi: 0.54, 0.70, 0.66. Dolayısıyla, tahminsel geçerliliğin ortalama değeri 0.63.

Daha fazla bilgi için, bilimsel raporlar ile ilgili bölüme bakınız.

Tahminsel geçerlilik/ kriter geçerliliği

Tahminsel geçerlilik belki de geçerliliğin en önemli şeklidir çünkü bir testin iş performansı ve işle ilgili davranışı ne kadar iyi düzeyde tahmin ettiğini gösterecektir.

Bir testin iyi bir tahminsel geçerliliğe sahip olması durumunda, testin, örneğin, işe alım sürecinin bir parçası olarak, bir kişinin işe alınmadan önce ne kadar iyi bir performans göstereceğine dair göstergeler barındıran iyi tahminsel geçerliliği olan bir test olarak kullanılabileceği anlamına gelir.

Tahminsel geçerliliği ölçmek ve kayıt altına almak için, Bengt Jansson (psikometri ve istatistik alanında uzman, Gothenburg Üniversitesi’nde Felsefe Öğretim Görevlisi) JobMatch Talent’ın tahminsel geçerliliği konusunda bilimsel bir çalışma yaptı (bakınız bilimsel rapor, Jansson, 2013).

Araştırma, yöneticilerin, JobMatch Talent sonucunu bilmeksizin çalışanlarının çalışma yöntemleri ve başarılarını 11 farklı alanda değerlendirdiği bir Yönetici Puanlaması araştırmasıydı.

JobMatch Talent sonuçları ve yöneticiler tarafından çalışanlar ile ilgili olarak yapılan değerlendirme arasında mantıksal bir ilişki olup olmadığını görmek için, testi yapanların JobMatch Talent sonuçları ile ilgili 280 cevap aldık.

Sonuçlar yönetici değerlendirmeleri ve JobMatch sonuçları arasında açık ve mantıksal bir korelasyon olduğunu gösteriyor.

JobMatch Talent’ın İş disiplini ve Karar alma karakteri ölçekleri, disiplin ve iş kalitesi açısından iyi seviyede tahminler ortaya koydu. Tolerans ve İlişki eğilimi ölçekleri işbirliği becerileri açısından iyi tahminler ortaya koydu- bunlara İletişim ve Stres ölçekleri ile destek olundu.

İç Motivasyon, Aktivite, Hırs, Eylem ve İletişim Ölçekleri, verimli davranışlar açısından iyi seviyede tahminler ortaya koydu. Bu, JobMatch Talent’ın belirli bir pozisyondaki çalışan performansını tahmin edebildiğini gösteriyor.