Gizlilik politikası, JobMatch Sweden AB

Müşterileriniz ve tedarikçilerinizin kişisel verilerini korumaya ve tüm veri işleme faaliyetlerinin, kişisel verilerin saklanması ve kaydedilmesine ilişkin güncel Avrupa yönetmelikleri, yani EU 2016/679, GDPR’ye uygun olmasını sağlamaya önem veriyoruz.

JobMatch Sweden AB müşterilerin veya tedarikçilerin verilerini şu şekilde işler.

Aşağıda, Veri sorumlusu sıfatıyla hareket een JobMatch Sweden AB’nin kişisel verilerinizi nasıl işlediğine dair bir açıklama verilmektedir.

Aşağıdaki verileri işleyebiliriz:

  • İsim
  • Adres
  • E-posta adresi
  • Telefon numarası
  • Jobmatchcenter.com kullanıcı adı ve şifresi
  • Sipariş bilgileri
  • IP adresi
  • Bizimle iletişim kurduğunuzda verdiğiniz diğer ilgili bilgiler

Gerektiğinde, anonim hale getirilen veya 24 ay sonra silinen JobMatch Talent sonuçlarını saklarız. 

İşlemenin amacı ve yasal dayanağı

Kişisel verilerinizi, müşteri ve tedarikçi ilişkilerimizi yönetmek, hizmetlerimizi, diğer mal ve hizmetleri vermek ve pazarlamak, faturaları ödemek ve destek vermek için işleriz. Veri işleme faaliyeti müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile olan sözleşmenin yerine getirilmesi ve aynı zamanda onlara ürünlerimiz, haberler ve hizmetlerimiz hakkında sürekli bilgi verme ihtiyacına dayalıdır. 

Kişisel verilerin saklanması

Kişisel verilerinizi saklama amacımızı yerine getirmek için gerekli olduğu sürece saklarız. Bizimle olan müşteri/ tedarikçi ilişkisinin sona ermesi durumunda, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranızın yanı sıra, daha önceki fiyat ve sipariş bilgilerini saklarız. 

Kişisel verilerinizin artık işleme amaçlarının yerine getirilmesi açısından gerekli olmaması durumunda veya işlemenin herhangi bir nedenle yasal olmaması durumunda, bilgilerinizi anonim hale getirir veya sileriz. 

Kişisel bilgilerinize kimler erişim sağlayabilir?

Kimlikle ilişkilendirilebilir bilgileri dış taraflara satmıyoruz, vermiyoruz veya farklı bir şekilde aktarmıyoruz. Ancak, bazı bilgiler, web sitemizi, idari programımızı temin eden şirket veya denetçimiz ve IT hizmetleri gibi güvenilir üçüncü taraflarla paylaşılabilir. Bu tür durumlarda, kişisel verilerinizin sadece Gizlilik politikasına uygun olarak işlenmesini sağlayacak bir Veri işleme sözleşmesi imzalanır. 

Haklarınıza saygı duyarız

GDPR EU 2016/679, Madde 15 uyarınca, herhangi bir ücret alınmaksızın ve her takvim yılında bir kez olmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği ve nasıl işlendiği konusunda yazılı olarak bilgi talep edebilirsiniz.

Aynı zamanda, Madde 16, EU 2016/679 kapsamında, sizinle ilgili olarak işlediğimiz kişisel verilerin düzeltilmesi için talepte bulunabilirsiniz.

EU 2016/679, Madde 17 uyarınca, toplanma amacının yerine getirilmesi için gerekli olmadığında veya kişisel veriler yasalara aykırı olarak işlendiğinde kişisel verilerinizin kaldırılmasını isteme hakkına sahipsiniz.

EU 2016/679, Madde 18 uyarınca, bazı durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin faaliyetlerin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Örneğin, kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz etmeniz durumunda, işleme faaliyetlerinin verilerin doğruluğunu kontrol etmemiz için gereken süre boyunca kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.

EU 2016/679, Madde 21 uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi ve saklanmasına itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili itirazlarınıza katılmamamız durumunda, sizin menfaatleriniz, haklarınız ve özgürlüklerinizden daha önemli olan zorunlu, dayanağı olan bir gerekçe ortaya koyarak verilerinizi işlemeye devam edebiliriz.

Madde 21, paragraf 3 uyarınca, kişisel verilerinizin doğrudan pazarlama amacıyla kullanılmamasını talep etme hakkına sahipsiniz. Talepler yazılı olarak Veri sorumlusuna iletilmelidir.

Çerezler

Web sitemizde, kullanıcı deneyiminizin özelleştirilmesi ve web sitemizin geliştirilmesi amacıyla çerezler kullanılır. Çerezler, ziyaretçilerin bilgisayarında saklanan, web sitemizde ziyaretçi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin takip edilmesinde kullanılan küçük metin dosyalarıdır.

İki tür çerez vardır: (I) belirli bir süre boyunca ziyaretçinin bilgisayarında bırakılan kalıcı çerezler ve (ii) web siteyi ziyaret ettiğiniz süre boyunca saklanan oturum çerezleri. Oturum çerezleri tarayıcınızı kapattığınızda silinir. Çerezler rızanız ile işlenir.

Çerezleri kabul etmek istememeniz durumunda, tarayıcınızın güvenlik ayarlarından çerezleri kapatabilirsiniz. Aynı zamanda tarayıcınızda ayar yaparak, sitenin bilgisayarınıza çerez yerleştirmek istediği her girişimde onay talep edilmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca, daha önce saklanan çerezleri silebilirsiniz.

Ziyaret ettiğiniz web sitelerin işlevi çerezleri kabul etmemeyi tercih etmeniz durumunda kısıtlanabilir.

Bilgilerin korunması

Kişisel verilerinizi korumak amacıyla çeşitli güvenlik önlemleri alıyoruz. Bu, internet üzerinden gönderilen hassas verilerin korunması için gerçekleştirilen şifrelemeyi de kapsıyor. Kişilerle ilişkilendirilebilir verilerin GDPR yönergelerine uygun olarak güvenli bir ortamda saklanması için IT sistemleri ve bulut hizmetleri kullanılıyor.

JobMatch Sweden AB
Şirket sicil no.: 556781-8330
Box 14001
400 20 Göteborg
Sweden
Tel.: 0216 225 94 17
info@jobmatchtalent.com