Opening hours this summer: As you know, JobMatch Center is open all hours a day 365 days a year, so you can always administer your tests. We at JobMatch Sweden take vacation during week 29, 30 and 31. There will bee no times available for feedback and our suport is closed, but for urgent matters you can contact Birgitta Undhagen: birgitta.undhagen@jobmatchtalent.com or 0703 -48 13 19 during weeks 29 and 30. We at JobMatch wish you a wonderful summer!

Mantık ve yetenek testi

JobMatch Logic, bir mantık, davranış ve IQ testidir.

JobMatch bir mantık, yetenek ve IQ testidir. Test, adayın mantıksal kabiliyetini farklı açılardan doğrulamak amacıyla JobMatch Talent’ın tamamlanması için kullanılır. Mantıksal algı, mantıklı düşünme, matematiksel kabiliyet, dil kabiliyetinin yanı sıra, karmaşık konulardaki genel durumu belirleme kabiliyetini kapsar.

JobMatch Logic’i adayın sorun çözme kabiliyetinin önemli olduğu durumlarda önemli bir tamamlayıcı olarak kullanın.

Test 30 dakika ile sınırlıdır ve çevrim içi olarak yapılır.

JobMatch Logic sonuç örneği