Farklı sonuçlara ilişkin örnekler

JobMatch Talent sistemi, organizasyonunuzun her seviyesinde kullanılabilir. İşe alım sırasında, sonuç, doğru kararı vermek için önemli olan faktörleri gösterecek şekilde özel olarak uyarlanır.

Satış temsilcileri

Satış temsilcilerinin iyi ilişkiler kurmanın yanı sıra hedeflere odaklanma motivasyonu ve becerisine sahip olması önemlidir. Başarılı satış temsilcileri de çalışmalarını belirli bir şekilde yapılandırmalı ve disiplinli olmalıdır.

Bununla birlikte, çalışma disiplinine ilişkin çok yüksek puanlar, satış temsilcisinin hedefine ulaşamadığı, bunun yerine hazırlık, idare vs. için çok fazla zaman harcadığı anlamına gelebilir.

JobMatch Merkezinizde, 5 farklı satıcı kategorisini eşleştirmek için eşleştirme aracını kullanabilirsiniz. Ayrıca, motivasyon gücünün net göstergelerini alabilir, sonuçlara, disiplin ve satış temsilcisinin türüne odaklanabilirsiniz.

Sonuç Örneği

Bölüm yöneticileri

Kamu sektöründe liderlik bazen zor bir dengeleme eylemi olabilir. Yöneticiler bir yandan sonuçlara ulaşabilmelidir ancak diğer yandan da organizasyondaki insanları onların desteğini kaybetme riskini alacak kadar zorlamamaları önemlidir.

Öğrenciler için en iyisinin ne olduğuna odaklanması, öğretim kadrosundan sorumlu olması ve onlarla ilgilenmesi ve aynı zamanda okulun düzenine uyması gereken bir okul müdürü örneğini ele alalım. Tüm bu insanlarla iyi bir iletişim kurmaları gerekir – ve bunların yanı sıra ebeveynlerle de iletişim kurarlar. Bu özel liderlik tarzını JobMatch Talent sisteminde bulabilirsiniz.

Sonuç Örneği

Saha yöneticisi

Eşleştirme aracımızı kullanarak, bir yönetici adayıyla eşleşecek 30 farklı yönetim stili arasından seçim yapabilirsiniz. Genel olarak, bir liderin motive etmesi ve ilham vermesi önemlidir, ayrıntılara odaklanma gibi nitelikler ise bu kadar belirgin olmamalıdır. Bazı ortamlarda, uzun vadeli bir bakış açısı ve stratejiler önceliklendirilirken, diğer ortamlar burada ve şimdi sonuç alabilecek bir yöneticiye ihtiyaç duyar.

Yöneticinin nasıl organize edeceğine, yöneteceğine ve işbirliği yapacağına dair eksiksiz bir resme ek olarak, yönetim profilinde adayın yönetim tarzını ve yönetim tarzları ve yönetim niteliklerinin kombinasyonlarını açıkça görebilirsiniz.

Sonuç Örneği

İK strateji uzmanı

Bir İK departmanındaki çalışmalar çok yönlüdür ve büyük kuruluşlar genellikle çok sayıda uzman kadroya sahiptir. Çoğu birimde, hızlı çözüm oluşturma ve iyi işbirliğine odaklanılırken, bu rollerin birçoğu da İK departmanının tutarlı olmasını ve kuruluşun her seviyesinde çalışarak gerektiğinde müdahale etmesini gerektirir.

Ek olarak, İK departmanı uzun vadeli hedefleri karşılayacak yapılar inşa edebilmelidir. Raporlarda adayın niteliklerinin bu gereksinimleri nasıl karşıladığını okuyabilirsiniz.

Sonuç Örneği

Depo çalışanı

Depo çalışanları için en önemli nitelikler genellikle rutinler ve iyi bir düzen kurma ve sürdürme ve işlerin karmaşık hal aldığı durumlarda bile büyük resmi görme becerisidir.

Gelişime yönelik motivasyon, hırs ve inisiyatif alma gibi nitelikler bazen bu rol için zararlı olabilir ve bu ihtiyaçların karşılanmaması adayın işe olan ilgisini kaybetmesine neden olabilir. JobMatch Talent sisteminde tüm bunların net bir resmini elde edeceksiniz.

Sonuç Örneği

İdari destek

İdari destekte çalışacak bir kişinin detaycı, hizmet odaklı olması ve planlama ve düzen duygusuna sahip olması gerekir. Buna ek olarak, ilgili kişinin başkaları tarafından verilen görevleri kabul edebilmesi gerekir.

Bu nedenle, adayın kendi inisiyatifini alma veya zorlu görevlere alma ihtiyacının çok fazla olmaması da önemlidir çünkü ilgili görev buna imkan vermeyebilir.

Sonuç Örneği