Kişisel iç görü yoluyla gelişim

Kişisel iç görü, gelişimin sürecinin en etkili başlangıç noktalarından bir tanesidir ve genellikle, genel gelişim çalışmalarına oranla daha iyi motivasyon ve sonuç ortaya koyar.

Kendi kendine koçluk: Etkili bir başlangıç

JobMatch Talent yöneticiler ve çalışanların kendi gelişim süreçlerini başlatabilecekleri anlamına gelmektedir. Bu gerçekleşmesi imkansız bir rüya gibi gelebilir ancak JobMatch Talent raporları, testi tamamlar tamamlamaz doğrudan personele iletebileceğiniz şekilde tasarlanmıştır.

Buradaki düşünce, kendi sonuçlarından ilham almaları ve öz farkındalıklarının güçlü ve zayıf yanlar açısından daha belirgin bir hal almasıdır.

Grupların oluşturulması

JobMatch Talent’ı gereken tüm niteliklerin bir grup içinde temsil edilmesini sağlamak için kullanırsınız. Ekibin sahip olduğu hedefler ve teslim süreleri, vs. ile ilgili olarak nasıl bir çalışma sergileyeceklerine dayalı olarak bu nitelikler biraz farklılık gösterebilir. Örneğin, bunlar stratejik düşünme, motivasyon, sorun çözme, girişim, işbirliği kabiliyeti veya disiplini kapsayabilir. JobMatch Talent ile, her bir bireyin hangi nitelikleri taşıdığını bulacaksınız ve bu da dengeli bir ekip oluşturmanızı kolaylaştıracaktır.

Çalışanların eşleştirilmesi

JobMatch Talent’ı bir çalışma grubu ile ilgili olarak kullandığınızda, görevleri daha verimli bir şekilde bölebilir ve çalışanlara ‘doğru’ görev verilip verilmediğini, görevlerinden keyif alıp almadıklarını veya yerine getirip getiremeyeceklerini kontrol edebilirsiniz. Aynı zamanda personelinizi nelerin motive ettiği ve strese soktuğunu- olabilecek en yüksek düzeydeki refah ve katılımı sağlamak için dikkate almaya değer faktörlerin neler olduğu konusunda fikir edinebilirsiniz. Bu, bağlılık ve verimin güçlendirilmesinin bir yoludur.

Kariyer gelişimi ve geri dönüşüm

30 nitelik ve 145’in üzerinde iş profili ile, kişinin hangi pozisyona uygun olduğunu belirlemek amacıyla, çalışanlarınızın çalışma yöntemlerini farklı türden pozisyonla eşleştirme fırsatına sahip olursunuz. Burada, JobMatch Talent sizi doğru yöne yönlendirecek bir araç görevi görür.

Aynı zamanda çalışanlarınızın kişisel becerilerini belirlemenize yardımcı olur- dikkatinizi çeken ancak diğer faaliyet alanlarında büyük fayda sağlayabilecek nitelikler olabilir.

İş değişikliği

Bir yöneticinin değişiklikten önce ne kadar istekli olduğu veya ortaya koyulan hedeflerin ve vizyonların ne kadar mükemmel olduğuna bakılmaksızın bazı insanların katılımını sağlamak zordur.

İş değişikliğinden önce, JobMatch Talent’dan büyük ölçüde yardım alabilirsiniz. Grubu test ederek, çalışanlarınızın ihtiyaçları konusunda iyi bir iç görü kazanabilir ve herhangi bir kişi geride kalmadan veya direnç göstermeden değişiklikler yapabilmek için onları nasıl rahatlatabileceğinizi öğrenirsiniz.

Değişim sürecini doğru bir şekilde başlatın- nasıl ilerleyeceğinizi ve projenizde destek olabilecek kişileri belirlemek için JobMatch Talent’ı kullanın.