Certifiering i JobMatch Talent – nivå 1

I vår certifiering nivå 1 lär du dig själv att tolka JobMatch Talent-verktyget så du kan göra skarpare och effektivare rekryteringar. Du får djupare insikt om dig själv och dina medarbetares arbetsstil.

På kursen lär du dig att tolka och använda JobMatch Talent i rekrytering och som samtalsunderlag. Du får kunskap om hur du använder rapportsidorna för att få fram information om en kandidats eller medarbetares arbetsstil och hur denna kommer att matcha specifika jobbkrav.

Certifieringen är personligt knuten till dig. Den ger dig behörighet att tolka JobMatch Talent i rekrytering och som samtalsunderlag i olika former av medarbetar- eller chefsutveckling.

Tid: Två dagar, samt 1-2 timmar på distans för certifieringen
Certifiering: Sker på distans inom 4 veckor efter avslutad kurs

Förkrav: Att du har gjort en egen JobMatch
Pris: 8 500 kr ex moms

Boka utbildning