Aktuellt

5 nov

JobMatch Talent hjälper funktionsvarierade till arbete, reportage i Chef och Dagens Samhälle

Sedan Sjuhärads samordningsförbund, som arbetar med människor som står långt från arbetsmarknaden, började använda JobMatch Talent för ett år sedan har ett 30-tal av cirka 100 deltagare gått vidare till jobb eller studier.   ”Flera av våra deltagare vittnar om att de för första gången i livet hamnat i rätt yrke och på rätt arbetsplats, där deras förmågor visat sig vara en Läs mer…

6 okt

Nya tjänsten JobMatch Career hjälper arbetssökande att göra rätt val i karriären

JobMatch Sweden lanserar nu ett verktyg som hjälper människor att hitta rätt i karriären, som helt utgår från individens professionella och personliga egenskaper. Karriärguiden JobMatch Career ger förslag och rekommendationer på olika yrkesval som kan fungera på individuell nivå. Rekommendationerna bygger på resultaten från det certifierade personlighetstestet JobMatch Talent och har utarbetats i samarbete med Läs mer…

Polischefer
28 okt

Ny vetenskaplig rapport bekräftar: JobMatch Talent kan förutse arbetsprestation

Så som du svarar på JobMatch Talent-testet, så presterar du även i arbetslivet. Det visar en ny vetenskaplig rapport som följt 305 respektive 258 personer i två oberoende studier. – Det här styrker ytterligare, utöver våra certifieringar, att JobMatch Talent verkligen fyller sin funktion i rekrytering, säger JobMatch Swedens vd Klaus Olsen om rapporten som Läs mer…

8 okt

Ingenjörsföretaget: Därför använder vi JobMatch Talent vid rekrytering

Allt fler ingenjörsföretag använder sig av personlighetstester i rekryteringsprocessen. Ett av dessa företag är WSP som till nyhetstidningen Ny teknik berättar om värdet de får av att använda JobMatch Talent. ”Ett av de stora värdena är att man kan få till ett fördjupat samtal på kortare tid och kanske ringa in eventuella bekymmer kring något Läs mer…

certifierade
29 sep

Vad förmedlar egentligen våra värdeord?

Läs artikeln hos branschen.se Vi hittar dem överallt. I platsannonser, i organisationers dokument om värdegrund, i ansökningshandlingar, hos arbetsförmedlingen och i checklistor hos HR. Det handlar om ORDEN, speciellt dem vi kallar VÄRDEORDEN. Och varför dessa ord? De ses som en gemensam riktningsvisare för att komma närmare en eftersträvansvärd atmosfär på arbetsplatsen, önskvärt beteende hos Läs mer…

certifierade
28 sep

JobMatch Talents prediktiva validitet

Psychology and Behavioral Science, International Journal har publicerat en studie om JobMatch Talents (JMT) prediktiva validitet. Studien visar att JobMatch Talents prediktiva validitet – alltså testets förmåga att prediktera/förutse arbetsprestation ligger långt över vad andra psykologiska tester har dokumenterat. Professor emeritus, Trevor Archer från Göteborgs universitet, menar att den prediktiva validiteten är den viktigaste faktorn Läs mer…

certifierade
21 sep

JobMatch Talent på ytterligare ett nytt språk

Vi fortsätter att utöka JobMatch Talent testets tillgänglighet. Nu finns personlighetstestet även på turkiska. Den internationella efterfrågan på JobMatch talent ökar. Tidigare i år så utökades JobMatch Talent testet med ytterligare fem språk – arabiska, franska, italienska, nederländska samt spanska och nu har vi även lagt till turkiska. JobMatch talent går nu att genomföras på Läs mer…

27 feb

Personlighetstester fortsatt ett av de hetaste medieämnena

Personlighetstester engagerar och fortsätter vara ett omskrivet ämne under vintern 2019/2020. De senaste månaderna har offentliga verksamheters användande av tveksamma tester bidragit till debatter och skriverier i både riks- och branschmedia. JobMatch Sweden guidar rätt i rapporteringen. Intresset för personlighetstester fortsätter att stiga. Något som samtidigt speglas av intresset i mediebevakningen. Sedan december 2019 har Läs mer…

11 feb

JobMatch Talent på ytterligare fem språk

JobMatch Talent expanderar. Nu är personlighetstestet tillgängligt även på franska, spanska, italienska, nederländska och arabiska. Efterfrågan på personlighetstester ökar. Som ett led i den ökade populariteten har därför JobMatch Sweden utvecklat frågor för JobMatch Talent på ytterligare fem språk. Från och med i år har kandidaterna även möjlighet att utföra testet på franska, spanska, italienska, Läs mer…