Aktuellt

Ny studie: Kan JobMatch Talent förutse personlig utveckling
21 dec

JobMatch Sweden föreläser: de vanligaste stressfällorna och hur du undviker dem

”Vaccinera dig mot stress i ditt ledarskap”, så heter föreläsningen på konferensen Offentlig Chef som JobMatch Sweden står för. Konferensen är en mötesplats för chefer och personalansvariga inom offentlig sektor i Sverige och hålls i år 18-19 januari i Uppsala. – Stress har många negativa effekter, det kan leda till depression, utbrändhet och andra sjukdomar. Läs mer…

10 nov

Forskare kritisk till nya rekryteringsmetoder

Enligt Arbetsförmedlingen använder sig allt fler arbetsgivare av alternativa rekryteringsmetoder som exempelvis auditions, snabbintervjuer och videopresentationer. Enligt rekryteringsforskaren Sara Henryson Eidvall får arbetsgivare då endast information om de sökandes extroverta egenskaper, vilket inte är nog för att avgöra hur väl en person fungerar i en viss arbetsroll. –  Det du ser är personens extroverta sida, Läs mer…

7 nov

20 nya certifierade JobMatch Talent-användare

Vi välkomnar 20 nya certifierade användare av rekryteringstestet JobMatch Talent, som har genomgått vår utbildning och certifierats i testverktyget. Som certifierad användare är du utbildad i att kunna tolka och använda rekryteringstestet JobMatch Talent, så att du kan stå på egna ben och inte längre behöver vår tolkningshjälp. Eftersom du inte längre behöver vår hjälp med detta har du specialpris vid inköp Läs mer…

19 okt

JobMatch Talent i senaste utgåvan av Skogsteknik

Sandströms företagscoaching är en av JobMatch Swedens representanter i norra Sverige och använder JobMatch Talent för bland annat teamutveckling. I senaste numret av tidningen Skogsteknik berättar grundaren Ulf Sandström om hur han hjälper Sveriges skogsentreprenörer att effektivisera sina verksamheter. – För fem år sedan certifierades jag som användare av JobMatch Talent. Nu använder jag analysverktyget Läs mer…

27 sep

Ny forskningsrapport: Personliga egenskaper och arbetsprestation i e-handeln

I en ny forskningsrapport undersöker Lennart Sjöberg, professor emeritus i psykologi, hur personliga egenskaper påverkar arbetsprestation, utöver de enligt femfaktorteorin centrala egenskaperna. Studien genomfördes genom att låta tre olika personalgrupper från ett e-handelsföretag genomföra ett arbetspsykologiskt personlighetstest. Sjöberg delar i studien upp företagets anställda i följande tre grupper; Grupp A – medarbetare utvalda av ledningen Läs mer…

7 sep

Ännu ett svenskutvecklat arbetspsykologiskt test godkänt av DNV-GL

Nu finns två svenskutvecklade arbetspsykologiska tester som är granskade och godkända av det internationella certifieringsorganet Det Norska Veritas Certification. DNV-GL tog förra året över all certifiering av personlighetstester i Sverige från Stiftelsen för tillämpad psykologi, STP. Sedan dess har JobMatch Talent och Psykologisk Metods UPP personlighet och UPP problemlösning klarat granskningen och fått sina certifikat. Läs mer…

6 sep

Hur formas en arbetsprestation?

Vad innebär egentligen arbetsprestation, och på vilka grunder bedöms vanligtvis en arbetsprestation? Detta skriver Anders Sjöberg, docent i arbets- och organisationspsykologi på Stockholms universitet, om på Psychometrics. Alla företag och arbetsgivare vill att medarbetarna ska kunna prestera så bra som möjligt på arbetsplatsen. Hur ska man då som arbetsgivare agera för att ge sina anställda Läs mer…

31 maj

JobMatch Sweden utbildar Lernias coacher

Lernia har sedan tidigare tio coacher som är utbildade i det arbetspsykologiska testverktyget JobMatch Talent. Nu väljer utbildnings- och rekryteringsföretaget att utbilda ytterligare tio coacher för att kunna ge sina kunder precisa prognoser på framtida arbetsprestationer och träffsäker kompetensutveckling med hjälp av testverktyget. – Vi utbildar Lernias coacher för att de ska kunna använda verktyget Läs mer…

24 maj

”En stor hjälp för att matcha rätt”

JobMatch Sweden har inlett ett samarbete med JobBusters, ett av Sveriges snabbast växande personaluthyrnings- och rekryteringsföretag. JobBusters använder JobMatch Talent i både interna och externa rekryteringsprocesser och har i dag sju medarbetare som är certifierade i verktyget. – För oss som rekryteringsföretag är JobMatch Talent-verktyget till stor hjälp när det gäller att matcha rätt kandidat Läs mer…

18 maj

Nya branschkrav för arbetspsykologiska tester

Förra året tog det internationella kvalitetssäkringsföretaget Det Norske Veritas, DNV-GL, över certifieringen av arbetspsykologiska test i Sverige. Det finns en uppsjö av olika personlighetstester på marknaden och nu kan köpare snabbt se vilka som håller måttet. Nya hårdare riktlinjer gör också certifikatet säkrare och enklare att tolka. Sedan de första riktlinjerna för arbetspsykologiska test infördes Läs mer…