Latest news

27 sep

Ny forskningsrapport: Personliga egenskaper och arbetsprestation i e-handeln

I en ny forskningsrapport undersöker Lennart Sjöberg, professor emeritus i psykologi, hur personliga egenskaper påverkar arbetsprestation, utöver de enligt femfaktorteorin centrala egenskaperna. Studien genomfördes genom att låta tre olika personalgrupper från ett e-handelsföretag genomföra ett arbetspsykologiskt personlighetstest. Sjöberg delar i studien upp företagets anställda i följande tre grupper; Grupp A – medarbetare utvalda av ledningen Läs mer…

25 nov

Jobmatch Sweden välkomnar åtta nya certifierade användare

JobMatch Swedens utbildningar i testverktyget JobMatch Talent lockar allt fler och nyligen certifierades åtta nya personer. Att bli certifierad i JobMatch Talent innebär att kunna använda testet helt självständigt och implementera det i fler användningsområden än bara rekrytering. – De som genomgår utbildningen kan själva tolka och analysera resultaten. Majoriteten av våra certifierade användare arbetar Läs mer…

21 okt

Polismyndigheten använder Jobmatch Talent i ny ledarskapsstudie

I en ny studie använder Polismyndigheten Jobmatch Talent för att identifiera de egenskaper hos polischefer som är viktigast i en lärande organisation. Syftet är att utvärdera det befintliga ledarskapet och ställa det i förhållande till en framtagen idealprofil. Resultaten av studien beräknas redovisas i slutet av 2015. – Ett av målen med studien är att Läs mer…

11 sep

”Vi blev först!”

Som första svenska arbetspsykologiska test har JobMatch Talent nu blivit certifierat och kvalitetsgranskat av det världsledande certifieringsorganet DNV GL enligt European Federation of Psychologists’ Associations nya krav och kriterier. – Det här är ett stort erkännande. Våra befintliga kunder vet redan att vårt test fungerar, nu har vi även DNV GL som kvalitetsstämpel vilket tydligt Läs mer…

9 sep

Akademikern uppmärksammar Jobmatch Talent-studie

Akademikern, Akademikerförbundet SSR:s medlemstidning, skriver om Jobmatch Talent-studien som undersöker hur yngre och äldre chefer skiljer sig från varandra. Akademikern skriver bland annat att äldre chefer ser sina medarbetare som den viktigaste resursen för att nå önskade resultat medan yngre chefer snarare ser sig själva som den viktigaste faktorn för att nå framgång. Läs hela Läs mer…

4 sep

Computer Sweden skriver om JobMatch Talent

Även Computer Sweden skriver om den forskningsstudie på skillnader mellan yngre och äldre chefer som forskare vid Göteborgs universitet har genomfört i samarbete med JobMatch Sweden. Computer Sweden skriver bland annat att en stor skillnad mellan yngre och äldre chefer är var deras fokus ligger – yngre chefer är mer karriärmedvetna och ambitiösa medan äldre chefer Läs mer…

1 sep

Personal & Ledarskap uppmärksammar JobMatch Talent-undersökning

Så skiljer sig äldre och yngre chefer åt – det är premissen för den vetenskapliga studie som forskare från Göteborgs universitet har färdigställt tillsammans med oss på JobMatch Sweden, och som Personal & Ledarskap nu skriver om. Studien undersöker 6789 JobMatch Talent-tester som genomförts av svenska chefer mellan 30-60 år och visar vilka skillnader och Läs mer…

10 aug

Studie visar hög träffsäkerhet hos Jobmatch Talent – uppmärksammad på internationell psykologikonferens

Vid den trettonde upplagan av European Conference on Psychological Assessment som ägde rum i Zürich 22-25 juli presenterade fil.dr. Bengt Jansson från Göteborgs universitet sin studie om kriterievaliditeten hos Jobmatch Talent. Den internationella konferensen bestod av 300 deltagare från 48 olika länder. – Mitt deltagande på konferensen kom sig av att det finns intresse för vår Läs mer…

11 feb

Tidningen Chef skriver om JobMatch Talent

Tidningen Chef skriver i nummer 1 2015 om den vetenskapliga undersökningen av personlighetsskillnaderna mellan chefer inom den offentliga sektorn och det privata näringslivet, som forskare på Göteborgs universitet utfört, med professor Trevor Archer i spetsen. Studien är baserad på 9000 JobMatch Talent tester som genomförts av chefer i Sverige. Läs artikeln i Chef här: http://chef.se/chef-i-offentlig-och-privat-sektor-sa-olika-ar-ni/

8 feb

Svenska Dagbladet skriver om JobMatch Talent

Återigen uppmärksammas den chefsstudie som professor Trevor Archer vid Göteborgs universitet har genomfört i samarbete med JobMatch Sweden. Den här gången är det Svenska Dagbladet som skriver om den unika vetenskapliga undersökningen. Läs artikeln i SvD här: http://www.svd.se/naringsliv/sa-skiljer-sig-olika-typer-av-chefer-at_4315471.svd