Latest news

10 nov

Professor Trevor Archer, Göteborgs universitet, rekommenderar JobMatchTalent

Trevor Archer, professor i psykologi, Göteborgs universitet, har varit handledare i olika vetenskapliga studier om JobMatchTalent. Utifrån hans erfarenheter och egna studier rekommenderar han JobMatchTalent som ett testinstrument som kan förutsäga (prediktera) arbetsrelaterat beteende. Ladda ner rapporten som PDF

22 okt

JobMatchTalent har en mycket bra förmåga att förutse arbetsprestationer

Bengt Jansson, fil. dr. i psykologi, Göteborgs universitet och Henrik Winge, fil. Mag, har genomfört en vetenskapligt studie som visar att JobMatchTalent har en mycket bra förmåga att förutsäga hur en kandidat kommer att prestera i en faktisk arbetssituation. Studien baseras på chefers skattning av medarbetare som är rekryterade med JobMatchTalent. Cheferna svarar på 11 Läs mer…

22 maj

JobMatchTalent presenteras för Nordiska ministerrådet

Den 16 maj arrangerade Nordiska ministerrådet ett arbetsmarknadsmöte “Fler unga i arbete” på Fryshuset i Stockholm, där de nordiska ministrarna diskuterade lösningar för att få fler unga i arbete. Särskilt utvalda och framgångsrika projekt var inbjudna att medverka, däribland ett danskt projekt med JobMatchTalent. Läs mer (PDF)

1 feb

Nu har vi en Ideal Profil för skogsmaskinförare

JobMatchTalent har sedan länge samarbetat med olika skogsbolag och gemensamt för alla dessa är att de använder sig av vår JobMatch. Vi samarbetar mycket med SMF Skogsentreprenörerna och har låtit drygt 250 skogsmaskinförare göra vår JobMatchTalent. Vi har nu tillsammans med SMF tagit fram en ideal profil för just skogsmaskinförare. JobMatchTalent används i rekrytering för Läs mer…

2 dec

Unikt samarbete mellan JobMatchTalent och SMF Skogsentreprenörerna

Vi har tillsammans med SMF Skogsentreprenörerna utvecklat Framtidens ledarskap med JobMatchTalent. Vi har redan haft mer än 200 personer (entreprenörer + anställda) på våra Utvecklingsdagar med mycket gott resultat! Då vi fått så pass bra respons på dessa utbildningar ämnar vi både fortsätta och utöka dessa utvecklingsinsatser framöver. Se följande filmklipp från Noliamässan 2011: http://www.youtube.com/watch?v=0A10aTwuVIw

19 okt

Det blev en framgångsrik kundträff i Göteborg

Vi hade alltså vår första kundträff här i Göteborg torsdagen den 30 september och det blev en lyckad eftermiddag med ett 30-tal deltagare. Ämnen som togs upp mottogs med stort intresse av våra kunder och vårt helhetsbetyg för dagen hamnade på en 4a (=Mycket intressant) och har baserats på medelvärdet av de utvärderingsformulär våra kunder Läs mer…

6 apr

JobMatchTalent TestCenter får fler funktioner

Alla våra kunder har tillgång till JobMatchTalents TestCenter. Här loggar du in för att skicka JobMatch till dina kandidater, hämta färdiga resultat och även titta på alla dina tidigare JobMatch-resultat. Du kan även administrera kravprofiler och intervjuformulär. En ny funktion gör det möjligt för dig att se om din kandidat påbörjat sin JobMatchTalent och hur Läs mer…